تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - جک فرانسوی Avant Le Marriage

جک فرانسوی Avant Le Marriage

  Un mois avant le marriage,

  il parle, elle écoute.

  Un mois après le marriage,

  elle parle, il écoute.

  Dix mois après le marriage,

  ils parlent en même temps

  et les voisins écoutent.

  یک ماه قبل از ازدواج

  مرد حرف میزنه، زن گوش می کنه

  یک ماه بعد از ازدواج

  زن حرف میزنه مرد گوش می کنه

  ده ماه بعد از ازدواج

  زن و مرد هم زمان حرف می زنند

  و همسایه ها گوش می کنند

    دوشنبه 4 فروردین 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات