تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - داستان کوتاه آموزنده به زبان فرانسه

داستان کوتاه آموزنده به زبان فرانسه

  HISTOIRE !!

  C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable :
  "Aujourd'hui mon meilleur ami m'a donne une gifle. "
  Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé ma
  nqua de se noyer

  et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre :
  "Aujourd'hui mon meilleur ami m'a sauvé la vie. " Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : "Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ?"L'autre ami répondit: "Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer.

  Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre

  این داستانه دو دوسته که در بیابان راه می رفتند. در یک لحظه اونا با هم بحثشون شد  و یکی از اونا به اون یکی سیلی زد.  دومی درد می کشید ولی بدون اینکه چیزی بگه روی شن ها نوشت: " امروز بهترین دوست من به من سیلی زد."

  اون ها به راه رفتن ادامه دادند تا به یک واهه رسیدند که تصمیم گرفتند در اون آب تنی کنند. اما اونی که سیلی خورده بود داشت غرق می شد که دوستش اونا نجات داد. وقتی که حالش جا اومد، روی سنگ نوشت: " امروز بهترین دوست من زندگیما نجات داد." اونی که بهش سیلی زده بود و نجاتش داده بود ازش پرسید: " وقتی که تو را زدم روی شن ها نوشتی الآن روی سنگ نوشتی. چرا؟" دوستش گفت: " وقتی کسی ما را می زنه باید روی شن بنویسیم تا باد های بخشش بتونند پاکش کنند، اما وقتی کسی کار خوبی برامون می کنه باید اونا روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتونه پاکش کنه."

  یاد بگیریم سختی هامون را روی شن بنویسیم و خوشیهامون را روی سنگ حک کنیم.

    دوشنبه 11 فروردین 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات