تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - حرف دل 4

حرف دل 4


    "اگر می خواهی لیاقت اعتماد را داشته باشی، صادق باش. 
    اگر می خواهی صادق باشی، درست باش.
    اگر می خواهی درست باشی، خودت باش."

      دوشنبه 17 شهریور 1393         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات