حرف دل 10


    یک شمع روشن می کنم برای خانواده ام، دوستانم و همه ی کسانی که دوست دارم،
    و در کریسمس کنار من نیستند، اما در قلب من هستند! لطفا نگذارید این شمع خاموش شود.
     

      دوشنبه 6 بهمن 1393         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات