تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - جملات سوالی در زبان فرانسه - ساختار سوال

جملات سوالی در زبان فرانسه - ساختار سوال

  جملات سوالی در زبان فرانسه
  جملات سوالی در زبان فرانسه

  چطور جملات سوالی در زبان فرانسه بسازیم؟

  اینکه چطور باید جملات سوالی در زبان فرانسه  پرسید هم مسئله مهمی است و هم در عین حال آسان. در این بخش خواهید آموخت که در موقعیت های مختلف چطور باید جملات سوالی در زبان فرانسه ساخت و در مکالمه استفاده کرد.

  سوال های بله یا خیر

  این سوالها در زبان فرانسه آسان ترین نوع جملات سوالی در زبان فرانسه هستند، فقط باید بدانید که پاسخ این سوال ها بله یا خیر است. چندین روش برای ساختن این گونه سوال وجود دارد:

  1.    بالا بردن لحن صدا در پایان جمله
  در موارد غیر رسمی بالا بردن لحن صدا در پایان جملات برای پرسیدن سوال کافی است و نیازی به اضافه کردن چیزی یا تغییر دادن جمله نیست.

  Tu es américain. (تو اهل آمریکا هستی.)

  Tu es américain ? (تو اهل آمریکا هستی؟)  

  توجه داشته باشید که در فرانسه بین علامت سوال و جمله فضای خالی قرار دارد.

   

  2.    اضافه کردن  “n’est-ce pas” به آخر جمله
  زمانی که تقریبا مطمئن هستید که پاسخ مثبت خواهید شنید، می تواند عبارت “n’est-ce pas” به معنی "اینطور نیست" به پایان جمله ی خود اضافه کنید تا جملات سوالی در زبان فرانسه  درست کنید.

  Tu es américain, n’est-ce pas ? ( نیست؟ تو آمریکایی هستی. اینطور )  

  این یکی از ساده ترین راه های ساخت جملات سوالی در زبان فرانسه است، البته نباید از آن زیاد استفاده کرد چون غیر طبیعی جلوه خواهد کرد.

   

  3.    اضافه کردن “est-ce que” قبل از جمله
  یکی از رایج ترین راه های سوال پرسیدن اضافه کردن عبارت “est-ce que” در ابتدای جملات است که به معنی " آیا" می باشد.

  Est-ce que tu es américain ? (آیا تو آمریکایی هستی؟)

  Est-ce que vous parlez anglais ? (آیا تو انگلیسی صحبت می کنی؟)  

   

  4.    عوض کردن جای فعل و فاعل (رسمی(
  این روش حالت رسمی سوال پرسیدن است و کمتر از آن استفاده می شود، نیازی به استفاده از این روش نیست مگر اینکه شما بخواهید کتاب بنویسید یا در یک شرایط بسیار رسمی صحبت کنید.

  Parlez-vous anglais ? (آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟)

  Êtes-vous américain ? (آیا شما آمریکایی هستید؟)  

  همانطور که در مثال ها می بینید در این روش باید بین فعل و فاعل یا ضمیر خط تیره استفاده شود. اگر فاعل جمله “il”یا  “elle”یا “on” باشد و فعل جمله به حرف صدا دار ختم شود، باید بین فعل و فاعل حرف “t” اضافه کنید.

  On mange ici (ما اینجا غذا می خوریم.)

  Mange-t-on ici ? (آیا ما اینجا غذا می خوریم؟)

   

  سوال با کلمات پرسشی

  در پاسخ این گونه سوال ها جوابی به جز بله یا خیر استفاده می شود. قبل از هر چیز باید کلمات پرسشی در زبان فرانسه را بدانید:

  Quand (چه موقع، کی)
  Quoi (
  چه ، چه چیزی)
  Où (
  کجا)
  Comment (
  چگونه)
  Qui (
  چه کسی)

  نکته: مراقب باشید “ou” و “où”را با هم اشتباه نگیرید. اولی به معنی "یا" است، و دومی به معنی "کجا". تلفظ هر دوی آنها یکی است.

  1.    جایگزین کردن کلمه پرسشی بجای عبارت یا کلمه مورد سوال (غیر رسمی(
  در موارد غیر رسمی، می توانید به سادگی بجای عبارت یا کلمه مورد سوال یک کلمه ی پرسشی مناسب بگذارید.

  Tu manges un macaron (تو ماکارونی می خوری.)

  Tu manges quoi ? (تو چه می خوری)  

  Tu vas au cinéma (تو به سینما می روی.)

  Tu vas  ? (تو کجا می روی؟)  

   

  2.    قرار دادن کلمات پرسشی قبل از “est-ce que”
  چه در موارد رسمی و چه در موارد غیر رسمی می توانید کلمه ی پرسشی را قبل از“est-ce que” قرار داده و کل این عبارت را قبل از جمله خود بیاورید.

  Je vais à Paris (من به شهر پاریس می روم.)

  Où est-ce que vous allez ? (کجا میروی؟)  

  Je mange du pain (من نان می خورم)

  Qu’est-ce que vous mangez ? (چه چیزی می خوری؟)  

  نکته: “quoi + est-ce que” میشود “qu’est-ce que”

   

  3.    جابجا کردن فعل و فاعل و قرار دادن کلمه پرسشی قبل از آنها
  در موارد بسیار رسمی از این روش استفاده می شود.  

  Comment allez-vous ? (حالت چطور است؟)

  Quand partez-vous? (کی می روی؟)  

  برای پیشرفت در زبان باید تمرین کرد، پس حالا شما هم یکی روش های بالا را انتخاب کنید و در قسمت نظرات یک سوال از مدیر سایت به زبان فرانسه بپرسید.

   

    پنجشنبه 18 تیر 1394         ساعت 06:00 ق.ظ            نظرات