تبلیغات
دوست داران زبان فرانسه - مکان های تاریخی فرانسه، موزه لوور Musée du Louvre

مکان های تاریخی فرانسه، موزه لوور Musée du Louvre

  Musée du Louvre     و یا در زبان انگلیسی   Louvre Museum   یکی ازبزرگترین  موزه های جهان می باشد. این موزه که یکی از قدیمی ترین   و پر بازدید کنند ه ترین  موزه های جهان می باشد در شهر پاریس در کنار رودخانه سن واقع شده است.

   حدود 35000 عدد آثار قبل از تاریخ تا قرن نوزدهم در یک مکان 60600 متر مربع در این موزه به نمایش در آمده استاین موزه در کاخ لوور که قبلا به عنوان دژ در اواخر قرن دوازدهم توسط فلیپ دوم ساخته شده است که باقی مانده های دژ قدیمی در بناهای این موزه قابل مشاهد است. این مکان تاریخی در زمانهای متعدد رشد و گسترش پیدا کرده است و موزه کنونی را حاصل تغییرات در طول مدت بوده استدر سال 1962 در زمان لویی پنجم این مکان برای جمع آوری و به نمایش درآوردن مجموعه سلطنتی انتخاب شداین موزه در 10 آگوست 1793 با یک نمایشگاه مشتمل بر 537 آثار نقاشی کار خود را آغاز کرده استبه دلیل مشکلاتی ساختمانی این موزه از سال 1796 تا 1801 بسته شد. این موزه توسط ناپلئون گسترش داده شده است و در آن زمان نام این موزه به موزه ناپلئون تغییر کرد.بعد از شکست ناپلئون در جنگ waterloo بسیاری از آثار توسط سربازان تصرف و به صاحبان اصلی بازگردانده شداین موزه همچنین در زمان لویی ششم نیز دوباره گسترش پیدا کرد و در زمان امپراتوری فرانسه بالغ بر 20000 اثر تاریخی و هنری در این مجموعه جمع آوری شدلازم بذکر است که تمام آثار در هشت حوزه و منطقه قابل بازدید می باشد که به قرار زیر می باشد:

  1- آثار شرقی 2- اتروسک 3-یونان 4-آثار یونان 5-هنرهای اسلامی 6-مجسمه ها 7-آثار مجلل 7 نقاشی 8- طرح ها


  01

  02

  03

  04

  05

  06

  تصاویر از سایت: http://www.vigoenfotos.com

    دوشنبه 7 اسفند 1391         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات