شعر عاشقانه به زبان فرانسه Je t'aime- Paul Eluard

  شعر زیبای زیر به نام "دوستت دارم" سروده ی پل الوارد است

  برای دیدن ترجمه به ادامه ی مطلب بروید

  je t'aime

  Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues

  Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu

  Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud

  Pour la neige qui fond pour les premières fleurs

  Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas

  Je t'aime pour aimer

  Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas

  Qui me reflète sinon toi-même je me vois si peu

  Sans toi je ne vois rien qu'une étendue déserte

  Entre autrefois et aujourd'hui

  Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille

  Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir

  Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie

  Comme on oublie

  Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne

  Pour la santé

  Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion

  Pour ce coeur immortel que je ne détiens pas

  Tu crois être le doute et tu n'es que raison

  Tu es le grand soleil qui me monte à la tête

  Quand je suis sûr de moi


  تو را بجای همه زنهایی كه نشناختم، دوست می دارم

  تو را بجای تمام زمانی كه نزیستم دوست می دارم

  تو را بخاطر شمیم دریاهای آزاد، بخاطر عطر نان گرم

  تو را بخاطر برفی كه برای گل های نو شكفته آب می شود

  تو را به خاطر حیوان های نجیبی كه انسان نمی ترساندشان

  تو را بخاطر دوست داشتن، دوست می دارم

  تو را بجای همه ی زنهایی كه دوست نداشتم، دوست می دارم

  كه اگر جلوه ای از تو برایم ندارند، در آنها اندك تصویری از خود می بینم

  بی تو هیچ نمی بینم مگر پهنه ای بی حاصل

  میان امروز و گذشته

  چه بسیار مردگانی كه از سر فقر از آنها گذشتم

  توان رخنه در دیوار آینه ام را نداشتم

  زندگی را واژه واژه باید می آموختم

  چون واژه به واژه فراموش می شود

  تو را بخاطر نجابتت كه از آن من نیست دوست می دارم

  تو را بخاطر عافیت دوست می دارم

  تو را در مقابل هر آنچه كه جز خیال نیستند، دوست می دارم

  بخاطر آن قلب جاودانی كه دربر ندارم

  تو می پنداری كه در تردیدی و حق داری

  تو آن خورشید عظیمی كه از فهم من طلوع می كنی

  آن لحظه كه من از خود در یقینم

  ترجمه از بهنام خلیلی

    دوشنبه 29 آبان 1391         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات