معرفی کردن خود در زبان فرانسه


  معرفی کردن در زبان فرانسه  متداول ترین کلمه برای سلام کردن در زبان فرانسه Bonjour است که می توان آن را با اطمینان در تمام شرایط (رسمی و غیر رسمی) استفاده کرد. 
  کلمه Salut برای سلام کردن خودمانی استفاده می شود و معمولا در دیدار خانواده و آشنایان از این کلمه استفاده می شود. 

  برای معرفی کردن خودتان می توانید از Je m’appelle Benjamin استفاده کنید که مانند کلمه Bonjour می توان آن را در تمام شرایط با اطمینان خاطر استفاده کرد. 

  معمولا بعد از اینکه کسی خودش را معرفی کرد شما می توانید از Moi c’est Marie برای معرفی خودتان استفاده کنیده که معمولی ترین روش برای معرفی پس از معرفی دیگران است. 

  برای ابراز خوشبختی از دیدار کسی می توانید از Enchanté استفاده کنید یعنی از دیدار شما خوشبختم. از آنجایی که در زبان فرانسه تفاوت در جنسیت برای صفت ها وجود دارد، اگر یک خانم بخواهد از این اصطلاح استفاده کند باید در پایان کلمه e اضافه کرد البته در تلفظ تغییری ایجاد نمی شود. 


  .Bonjour, je m’appelle Benjamin
  .Salut ! Moi c’est Marie. Enchantée


    یکشنبه 8 آذر 1394         ساعت 11:46 ب.ظ            نظرات

مکالمه جالب به زبان فرانسه بین زن و شوهر

  این هم یک مکالمه طنز به زبان فرانسه که سر و ته خوندنش کل موضوع را عوض می کنه. ترجمه در ادامه ی مطلب

  -Elle : Salut !
  -Lui : Ah, depuis le temps que j'attends ça !
  -Elle : Tu veux que je parte ?
  -Lui : NON. Je n'ose même pas y penser
  -Elle : Tu m'aimes ?
  -Lui : Bien sûr ! Enormément !
  -Elle : Tu m'as déjà trompée ?
  -Lui : NON ! Pourquoi demandes-tu ça ?
  -Elle : Tu veux m'embrasser ?
  -Lui : Chaque fois que j'en aurai l'occasion
  -Elle : Tu me battras un jour ?
  -Lui : Tu es folle ? Je ne suis pas comme ça !
  -Elle : Je peux te faire confiance ?
  -Lui : Oui
  -Elle : Chéri !

  -" Lire le texte mais cette fois ci de bas en haut.. "

   

    دوشنبه 27 آبان 1392         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

اصطلاحات مکالمه ای زبان فرانسه - آمادگی برای مکالمه 3

  فرض کنید وارد یک محیط جدید کاری شده اید و به تازگی با محیط آشنا می شوید. میخواهید در چند جمله محیط اطراف،همکاران و ...را توصیف کنید. متن زیر میتواند تا حدی این وضعیت را برای شما ترسیم کند.

   

  کلمات

  Classer des dossiers

  پرونده ها را مرتب کردن

  Par ordre alphabethique

  بر اساس حروف الفبا

  Faire une pause

  وقفه ایجاد کردن

  Bonne embiance

  محیط خوب(مثلا محیط کاری)

  Mauvaise embiance

  محیط بد(مثلا محیط کاری)

  Le local

  جا،مکان،محیط

  Etre absent,e-present,e

  غایب بودن-حاضر بودن

  Le bureau

  دفتر

   

    دوشنبه 13 آبان 1392         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات

Salutation

  احوال پرسی


  همیشه وقتی فرانكوفون ها (فرانسوی زبان ها) همدیگر را ملاقات می كنند، نوعی تماس فیزیكی بینشان ردوبدل می شود. در فرانسه آشنایان و همكاران وقتی همدیگر را ملاقات می كنند به یكدیگر دست می دهند، حتی اگر هر روز یكدیگر را ببینند. دوستان و بستگان دو، سه، یا حتی چهار بوسه (bises ou bisous) بر گونه ها میزنند، كه تعداد بوسه ها منطقه به منطقه فرق می كند. مرد ها عموما ترجیح می دهند دست بدهند تا اینكه بوسه.

  در آفریقای فرانسوی زبان نیز بعضی ها مثل فرانسوی ها بوسه بر گونه ها می زنند. اما اكثر دوستان و اقوام از یكدیگر با دست دادن احوال پرسی می كنند. در كشور های اسلامی، مردم عموما در احوال پرسی ها با یكدیگر تماس بدنی ندارند و با جملاتی چون جملات زیر یكدیگر را ملاقات می كنند.

    درود بر شماAs-salaam 'alaykum

  Que la paix de Dieu soit avec vous درود خدا بر شما 
   
    دوشنبه 20 آذر 1391         ساعت 07:00 ق.ظ            نظرات